Regels

Geachte heer/mevrouw,

Bij vonnis van de Rechtbank is op Uw verzoek de definitieve schuldsaneringsregeling (WSNP) op u van toepassing verklaard. Voor een goed begrip van zaken vat ik de gevolgen van de toepassing van deze regeling samen. U hebt voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift reeds een folder ontvangen, waarin de gevolgen worden uitgelegd.

Wij hopen, dat deze schuldsaneringsregeling ertoe zal leiden, dat U gedurende de door de rechtbank bepaalde periode doet wat U kunt om Uw schuldeisers het nodige uit te keren, waarna de rechtbank kan beslissen over de omzetting van Uw schulden in natuurlijke verbintenis, waardoor deze niet meer kunnen worden afgedwongen.

Rechts in het menu vindt U belangrijke onderwerpen die betrekking hebben tot U en de schuldsanering. Wij adviseren U om deze informatie goed door te nemen. Voor vragen kunt U contact opnemen met Uw bewindvoerder.

logo