Regels – Postblokkade

Gevolg van de regeling is dat uw post via de Postnl eerst aan mij ter hand wordt gesteld. Ik maak alle post open en bezie of daar mededelingen in staan die van belang zijn voor de schuldsaneringsregeling. Vervolgens wordt de post aan u doorgestuurd. De praktijk leert dat dit niet zelden problematisch verloopt. Post die ik u stuur bevat op de envelop de mededeling “Van bewindvoerder aan schuldenaar”, voorzien van mijn handtekening. Ook de verzending van brieven waarop dit stempel is geplaatst, pleegt nog wel eens problematisch te verlopen. Eventueel kunt u in overleg met de bewindvoerder eens per week de post komen ophalen op een nader af te spreken tijdstip. De gemiddelde looptijd van de postblokkade bedraagt 13 maanden