Regels – Inkomsten

Alle inkomsten boven het door de rechtbank vastgestelde “vrij te laten bedrag” worden overgemaakt op de  boedelrekening. Op deze rekening worden alle middelen ondergebracht die na afloop van de schuldsaneringsregeling worden verdeeld onder uw schuldeisers.

Zaken als o.a. levensverzekeringen en eventueel pensioenen worden eveneens in overleg met de rechter- commissaris afgekocht.