Regels – Betalingen

Het ligt in de bedoeling dat u tijdens de regeling een rekening aanhoudt voor alle huishoudelijke betalingen, waarbij wordt uitgesloten, dat er op die rekening een roodstand ontstaat. Als er nieuwe schulden ontstaan is daarvan het gevolg dat de regeling kan komen te vervallen, waarna de saneringsregeling van rechtswege wordt beëindigd of wordt omgezet in een faillissement.

Uw bewindvoerder voert geen budgetbeheer uit over uw administratie. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse lasten. Indien u hiertoe niet in staat bent kunt u zich wenden tot een organisatie dat budgetbeheer uitvoert, echter adviseren wij u dit in overleg met de bewindvoerder te doen.