Regels – Procedure

Het is mijn taak als bewindvoerder in eerste instantie een inventarisatie maken van de schulden, de boedel en de inkomsten; blijkt dat U welbewust schulden of andere relevante omstandigheden hebt verzwegen bij het verzoek tot schuldsaneringsregeling , dan kan de rechtbank besluiten de toepassing van de schuldsaneregeling tussentijds te beëindigen.

U kunt ook een akkoord aan de schuldeisers aanbieden, die vervolgens ten overstaan van de rechter-commissaris moeten stemmen. Een dergelijke aanbieding houdt in, dat u voorstelt een bepaald percentage van de vordering tegen finale kwijting uit te keren. Hiervoor adviseren wij u contact op te nemen met uw bewindvoerder.